MTTQ huyện: Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét của cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh và huyện.

Chiều ngày 18/3/2016, MTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh và huyện nhiệm kì 2016 – 2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kì 2016 – 2021 của huyện Đô Lương 76 người, thông qua số lượng người ứng cử, hội nghị đã thông báo của Huyện ủy và quyết định của thường trực UBMTTQ huyện về việc thành lập các đoàn công tác trong việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện nhiệm kì 2016 – 2021, thời gian bắt đầu từ ngày 20 – 31/3/2016.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Theo quyết định sẽ có 4 đoàn công tác phối hợp cùng với các địa phương trong việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tổ chức giám sát, nhận xét, tổng hợp ý kiến để trình ban chỉ đạo bầu cử cấp trên. Hội nghị cũng đã tổ chức hướng dẫn quy định số lượng cử tri, thành phần tham gia và phương pháp lấy kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau hội nghị, các đoàn công tác tổ chức phối hợp với các địa phương tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với cơ sơ tổ chức lấy ý kiến theo đúng quy trình, ` thời gian đề ra.

Sỹ Bắc