Một số tuyến đường huyện ở Nghệ An nâng cấp thành tỉnh lộ

(Baonghean.vn) – UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định 3552/UBND-CN về chuyển một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh trên địa bàn các huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu. Tổng các tuyến chuyển lần này gần 250 km.

Thi công dự án nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 1A nối với đê biển Bãi Ngang - Quỳnh Lưu.
Những tuyến đường huyện được chuyển lên đường tỉnh sẽ giao cho Sở GT-VT để quản lý, bảo trì và phối hợp khai thác, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển KT-XH các địa phương. Ảnh tư liệu.

 Cụ thể:

 1. Chuyển một số đoạn tuyến Quán Hành – Xã Đoài, huyện Nghi Lộc và tuyến Nguyễn Văn Trỗi, huyện Hưng Nguyên thành đường tỉnh ĐT.542E. Điểm đầu: TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc (giao QL.l tại Km450+200); Điểm cuối: TT Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (giao QL.46 tại Km 18+900). Tổng chiều dài tuyến: 22,7 Km.

2. Chuyển tuyến đường huyện ĐH.237 vả ĐH.237, huyện Yên Thành thành đường tỉnh ĐT.537. Điểm đầu: Xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (giao QL.l tại Km415+700); Điểm cuối: Xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (giao QL.7 tại Km21+00). Tổng chiều dài tuyển: 21 Km.

3. Chuyển tuyến đường vào Nhà máy xi măng Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, một số đoạn của tuyến đường nguyên liệu dứa phía Bắc, phía Nam QL.48, 1 huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành và đường huyện ĐH.237D, huyện Yên Thành, Đô Lương thành đường tỉnh ĐT.538. Điểm đầu: Xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai (giao QL.48D tại Km 17+650); Điểm cuối: Xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương (giao QL.15A tại Km276+050); Tổng chiều dài tuyến: 68 Km.

4. Chuyển tuyến đường Ngọc – Lam – Bồi, huyện Đô Lương, một số đoạn của tuyến Tả ngạn sông Lam và ĐH 349, huyện Anh Sơn thành đường tỉnh ĐT.534. Điểm đầu: Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương (giao QL.15A tại 285+350); Điểm cuối: Xã Đinh Sơn, huyện Anh Sơn (giao QL7 tại Km81+650). Tổng chiều dài tuyến: 47,5 Km.

5. Chuyển tuyến đường Thị trấn Tân Lạc đi xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu thành đường tỉnh ĐT.544.Điểm đầu: TT. Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (giao QL.48 tại Km91+850); Điểm cuối: Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (giao QL.48D tại Km 139+500); Tổng chiểu dài tuyến: 31 Km.

6. Chuyển tuyến đường Cửa Rào – Lượng Minh – Vẽ – Yên Hòa, huyện Tương Dương thành đường tỉnh ĐT.543B. Điểm đầu: Xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (giao QL.48C tại Km93+350); Điểm cuối: Xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (giao QL.7 tại Km 157+850).  Tổng chiều dài tuyến: 37 Km.

7. Chuyển tuyến đường Phả xắc – xốp Tụ, huyện Kỳ Sơn thành đường tỉnh ĐT.543 và nhập với 10,5Km ĐT.543 hiện tại. Điểm đầu: Xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (giao QL.16 tại Km364+00); Điểm cuối: Xâ Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (giao QL.16 tại Km342+850). Tổng chiều dài tuyến: 22,5 Km.

Nguyên Sơn