Mô hình trồng nấm cho thu nhập cao của nông dân Bùi Duy Công ở xã Đặng Sơn

 Nấm là một loại thực phẩm bổ dưỡng và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là nấm linh chi. Nắm bắt được  điều đó, nông dân Bùi Duy Công ở xã Đặng Sơn, Đô Lương đã học tập và phát triển trồng nấm ngay tại vườn nhà mình, đến nay sau một năm thựchiện đã đem lại những kết quả ngoài sự mong đợi.

Sỹ Bắc – Ngọc Phương