Mặt trận tổ quốc huyện tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ cơ sỏ năm 2019.

Sáng ngày 27/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2019. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện; đồng chí  Đoàn Văn Lợi –  Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. 

a1

Đồng chí Đoàn Văn Lợi Trưởng ban dân vận , chủ tịch UBND tổ quốc huyện khai mạc chương trình tập huấn.

Hơn 230 học viên là cán bộ Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc xã, Thị trấn, Hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên 33 xã thị trấn. Thời gian tập huấn 1,5 ngày, Các học viên sẽ được tiếp thu, bồi dưỡng 6 chuyên đề.

a2

230 học viên tham gia chương trình tập huấn.

Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tôn giáo và chính sách tôn giáo; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động; MTTQ, Các đoàn thể với công tác Bảo hiểm xã hội; Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

a3

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị triển khai các nội dung tập huấn. Ảnh: Hoàng Phi

Thông qua lớp tập huấn, bồi dưỡng  nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cũng như vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Hoàng Phi