Lưu ý khi sử dụng thẻ BHYT kể từ ngày 1/7/2016

Theo quy định của BHYT, kể từ ngày 1/7/2016 toàn bộ thẻ BHYT của người tham gia BHYT được sử dụng theo mẫu thẻ BHYT quy định tại quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành thẻ có mã vạch 2 chiều.

Tất cả các đối tượng có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại Trạm y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện được thực hiện chi trả chi phí khám, chữa bệnh bằng thẻ mới, thẻ có mã vạch 2 chiều.

Như vậy, thẻ BHYT cũ không có mã vạch 2 chiều còn thời hạn sử dụng đều không có giá trị khi khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc. Đến thời điểm này, người sử dụng thẻ BHYT đang cầm trong tay 3 loại thẻ bảo hiểm: Một là BHYT không có mã vạch, hai là BHYT có mã vạch, ba là BHYT có mã vạch 2 chiều mới. Trong 3 loại thẻ chỉ có một loại thẻ BHYT có mã vạch 2 chiều là có giá trị kể từ ngày 1/7/2016. Để phân biệt với thẻ BHYT có mã vạch 2 chiều có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 chúng tôi xin lưu ý đặc điểm của thẻ có mã vạch 2 chiều.

%image_alt%
Thẻ không có mã vạch, không có giá trị sử dụng
%image_alt%
Thẻ có mã vạch nhưng không còn giá trị kể từ ngày 1-7
%image_alt%
Thẻ có giá trị

Thẻ có mã vạch 2 chiều mới được cấp khác với các thẻ trước đó là ở số ghi trên thẻ từ hàng thứ 3 trên xuống của thẻ BHYT chỉ có 4 ô, khác với các thẻ trước đó có 6 ô. Trong đó, ô thứ 4 có 10 chữ số, còn các thẻ trước đây ô thứ 6 chỉ có 5 chữ số.

Chúng tôi xin nhắc lại: Người có thẻ bảo hiểm cần chú ý đặc điểm duy nhất trên thẻ bảo hiểm mà chúng tôi đã hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi được khám và điều trị tại các tuyến theo quy định của BHXH Việt Nam.

Hữu Hoàn