Lương tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 06 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Vừa qua, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai đoạn 2001 – 2010.

Tính đến năm 2009, dân số toàn huyện Đô Lương có trên 197.300 người, trong đó trên 400 lao động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lao động tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong các hộ cá thể là 30743 lao động. số lao động tham gia các nghề truyền thồng tại các làng nghề, làng có nghề là 1.545 lao động

Làng nghề bánh đa – kẹo lạc Vĩnh Đức


Năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn toàn huyện đạt 121 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,19%/năm. Trong đó giai đoạn 2001 – 2005 tăng bình quân 9,5%, giai đoạn 2006 – 2009 là 16,8%.

Hiện tại, ở Đô Lương có một số làng nghề và làng có nghề tiêu biểu như: ươm tơ kéo sợi ở Đặng Sơn, Đan lát ở xóm 10 xã Đà Sơn, Đan lát mây tre đan ở Trung Sơn, Bánh đa kẹo lạc ở Thị Trấn, Bún – bánh – mộc dân dụng ở xóm 10 và 11 xã Tân Sơn, nồi đất ở Trù Sơn..

Qua đánh giá sau khi có nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề trên địa bàn huyện Đô Lương đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tăng tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. bước đầu khôi phục được một số nghề truyền thống. các doanh nghiệp phát triển nhanh về số lượng.

công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giải quyết việc làm cho người lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp


Trong thời gian tới, Đô Lương sẽ tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng khu công nghiệp nhỏ Lạc Sơn với diện tích 2 ha, giai đoạn 2010 – 2015 tiếp tục đầu tư xây dựng các cụm trung tâm công nghiệp Mỹ Sơn, Giang Sơn. Phát triển công nghiệp theo chuyên môn ngành như: chế biến nông sản thực phẩm, sảm phẩm chăn nuôi, lâm sản, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, ươm tơ, sản xuất giống và nước khoáng.

Ngọc Phương