Lực lượng Dân quân tự vệ huyện giúp dân nạo vét kênh mương.

Sáng ngày 12/6,  70 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Dân quân tự vệ huyện đã giúp xã Bồi Sơn nạo vét kênh mương chống hạn, phục vụ sản xuất.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất của huyện Đô Lương với sự tham gia của Ban chỉ huy quân sự huyện và đoàn thanh niên xã Bồi Sơn. Đợt này, lực lượng Dân quân tự vệ tham gia nạo vét trên 1 km kênh mương nội đồng ở xóm 7, xã Bồi Sơn.

1

Lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên tổ chức nạo vét kênh mương ở xã Bồi Sơn

Với tinh thần và trách nhiệm phục vụ hỗ trợ nhân dân nạo vét kênh mương chống hạn, trong 1 ngày tham gia lao động, lực lượng Dân quân tự vệ đã hoàn thành kế hoạch xã Bồi Sơn khắc phục sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

Lê Hoàn