Lớp sơ cấp chính trị huyện Đô Lương năm 2019 tổ chức tham quan tham quan thực tế.

Sáng ngày 12/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đô Lương đã tổ chức cho lớp sơ cấp chính trị huyện năm 2019 tham quan học tập thực tế tại các Di tích lịch sử trên địa bàn huyện và tỉnh Nghệ An.  Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

22

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện dâng hương tại di tích Truông Bồn.

Đoàn đã về tham quan khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn. Tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 13 chiến sỹ TNXP thuộc tiểu đội  thép, Đại đội 317, Tổng đội 65 TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Đây là nơi thờ 13 chiến sỹ TNXP đã anh dũng hi sinh vào ngày 31/10/1968 làm nên chiến thắng lịch sử huyền thoại Truông Bồn – một tráng ca bất tử trong truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

11

Đoàn cũng đã dâng hương, dâng hoa tại nhà thờ 14 chiến sỹ TNXP và 1.240 liệt sỹ TNXP, tham quan nhà truyền thống tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Tiếp đó đoàn đã về tham quan tại khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn, thăm quê nội và quê ngoại của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

444

Đây là chuyến học tập tham quan thực tế thiết thực và ý nghĩa giúp các học viên nắm được những kiến thức lịch sử về các di tích, đồng thời, vận dụng những kiến thức thực tế vào học tập, công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Sỹ Bắc