Lễ rước thủy bộ Đền Quả Sơn năm 2016

Sau phần lễ là màn Lộn quân biểu dương lực lượng, rước di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương, các đồ tế khí như tượng Ngựa bạch, ông Hạc, đồng tiền bằng hai đường thủy và đường bộ về tạ ơn tại chùa Bà Bụt – xã Lam Sơn.

Màn lộn quân với sự tham gia của hàng ngàn người dân 3 xã Bồi Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn nhằm thể hiện lại sức mạnh của quân sỹ thời nhà Lý, với các binh đao, giáo mác do Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã chỉ huy đánh đuổi giặc Chiêm Thành, mở mang bờ cõi, bảo vệ và gây dựng vùng đất vùng phên dậu, vùng đất Hoan Châu phồn thịnh và phát triển.

%image_alt%
Lễ lộn quân

Tương truyền, trong thời gian nhậm chức Tri Châu Nghệ An và những lần chỉ huy đánh giặc và xây dựng đất nước, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đều đã được Phật Bà Quan Âm giúp đỡ nên trước và sau mỗi lần đánh trận ông đều cùng các tướng lĩnh đến cầu nguyện và tạ ơn. Vì vậy nên sau này tổ chức lễ hội nhân dân đều có phần rước di tượng và tạ ơn tại chùa Bà Bụt bằng đường bộ và đường thuỷ, lễ rước đã thu hút hàng ngàn nhân dân và du khách về tham dự lễ hội.

%image_alt%
Lễ rước bộ
%image_alt%
Lễ rước thủy

Trong phần rước, quãng đường từ Đền Quả Sơn đến Chùa bà Bụt và dọc hai bên bờ sông Lam đã đông chật cứng người, điều này đã thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn của nhân dân đối với Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các thần linh thời nhà Lý cách đây hơn 1.000 ngàn năm. Trên quãng đường rước từ Đền Quả Sơn đến chùa Bà Bụt đi qua 5 làng đều có các điểm Bái hạ do nhân dân lập nên để đón rước và tưởng nhớ công ơn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các Hoàng tử nhà Lý đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước.

%image_alt%
Lễ di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang về Chùa Bà Bụt

Sau hơn 2h đồng hồ, lễ rước các di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và binh khí đã về tại Chùa Bà Bụt bên bờ sông Lam thuộc xã Lam Sơn. Các di tượng và binh khí được đặt tại trước cửa chùa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã vào dâng hương, dâng hoa.

%image_alt%
Lễ tạ ơn tại Chùa Bà Bụt

Chùa Bà Bụt hay còn gọi là Tiên Tích Tự được xây dựng vào thời nhà Lý, phát triển vào thời Trần và Lê, được tu sửa nhiều lần dưới triều nhà Nguyễn. Theo truyền thuyết, sự linh ứng của Bà Bụt, tức Quan Âm Phật Bà đã phù giúp Uy Minh Vương Lý nhật Quang trong quá trình nhậm chức ở Nghệ An, cũng chính Bà Bụt đã linh ứng chỉ cho Uy Minh Vương đất quy hóa và hiển thánh là dưới chân núi Quả, vị trí Đền Quả Sơn ngày nay. Lễ rước về Chùa Bà Bụt để tạ ơn hàng năm đã được nhân dân huyện Đô Lương tổ chức một cách trọng thể theo nghi lễ truyền thống.

Buổi chiều là phần rước các di tượng, các vật linh thiêng, các binh khí từ chùa Bà Bụt về lại Đền Quả Sơn để làm lễ Yên Vị.

 Sỹ Bắc – Văn Đăng – Hữu Hoàn