Lễ ký kết thoả thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa ngân hàng BIDV, kho bạc và chi cục thuế

Chiều ngày 15/8,  tại huyện Diễn Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Phủ Diễn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà nước, chi cục thuế huyện Đô Lương  và Thị xã Hoàng Mai.

kyketnn

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Huy Khôi

Nội dung thỏa thuận, ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và ngành Thuế Đô Lương, thị xã Hoàng Mai sẽ mở tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Phủ Diễn để thực hiện phối hợp thu Ngân sách Nhà nước và thanh toán điện tử song phương tập trung trên địa bàn. Theo đó, thực hiện việc quản trị dữ liệu và ứng dụng trao đổi dữ liệu. Kiểm soát việc truyền nhận, đảm bảo tuyệt đối bí mật dữ liệu các bên và phối hợp xử lý các vấn đề sai sót phát sinh liên quan đến khoản thu-nộp vào ngân sách. Trách nhiệm của ngân hàng sẽ tổ chức thu đầy đủ, chính xác – an toàn các khoản thu ngân sách được kho bạc ủy nhiệm.

kyketnn1

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Huy Khôi

Tại buổi lễ, các đơn vị Kho bạc Nhà nước, chi cục thuế Đô Lương và thị xã Hoàng Mai đã tiến hành ký kết Thỏa thuận phối hợp thu và ủy nhiệm thu Ngân sách Nhà nước với các Chi nhánh của BIDV chi nhánh Phủ Diễn. Việc triển khai thỏa thuận góp phần mở rộng điểm thu thuế cho Kho bạc Nhà nước tại Đô Lương và thị xã Hoàng Mai. Qua đó góp phần cải cách các thủ tục hành chính trong hoạt động thu nộp thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Từ nay, doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận các văn phòng  giao dịch của BIDV chi nhánh Phủ Diễn để nộp tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn.

kyketnn2

Lễ ký kết phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Ngân hàng BIDV, Kho bạc và Chi cục thuế. Ảnh: Huy Khôi

Trong các năm qua, BIDV luôn đồng hành cùng Kho bạc Nhà nước và ngành thuế ký kết và triển khai các Thỏa thuận tổ chức phối hợp thu Ngân sách Nhà nước để phối hợp thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác do ngành thuế quản lý – Góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Huy Khôi