Lễ khai trương hệ thống giao ban điện tử trực tuyến

Sáng ngày 24/9/2010, Sở thông tin truyền thông Nghệ An tổ chức lễ khai trương và bàn giao hệ thống giao ban điện tử trực tuyến giữa Bộ thông tin truyền thông, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia buổi lễ khai trương hệ thống giao ban điện tử


Sau hơn 2 năm về chuẩn bị hệ thống giao ban điện tử của tỉnh Nghệ An đã hoàn tất về trang thiết bị cho hệ thống giao ban điện tử tại các huyện, thành phố, thị xã được kết nối với 22 điểm cầu trong tỉnh.

Hệ thống giao ban điện tử sẽ góp phần tốt hơn trong công tác chỉ đạo được nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm kinh phí


Đô Lương là một điểm cầu được trang bị và đầu tư trên 200 triệu đồng phục vụ cho hệ thống giao ban điện tử trực tuyến. Đưa hệ thống giao ban trực tuyến vào nhằm mục đích phục vụ nhanh công tác chỉ đạo điều hành của Trung ương, Tỉnh. Đồng thời giảm được chi phí đi lại giữa các huyện xa như: Kỳ Sơn, Quế Phong…. Tổ chức kịp thời công tác chỉ đạo khắc phục hạn hán, bão lụt và phổ biến kịp thời các nhiệm vụ cấp bách. Đô Lương cũng là một trong những điểm cầu nối quan trọng về hệ thống giao ban điện tử trực tuyến.

Ngay sau khi làm các thủ tục giao ban kết nối hệ thống điện tử trực tuyến UBND tỉnh Ngệ An tổ chức hội nghị tập huấn quản lý Nhà nước lần 2 năm 2010. Đưa hệ thống giao ban điện tử trực tuyến góp phần nhanh chóng làm chủ về công nghệ thông tin – phục vụ phát triển kinh tế , thuận lợi cho các ngành, các cấp trong điều hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

 

Đài Đô Lương