Lễ Cáo yết Đền Đức Hoàng

Tối ngày 2/3/2018, tại Đền Đức Hoàng, xã Yên Sơn đã tổ chức lễ Cáo yết. Dự lễ yết cáo có đồng chí Lê Minh Giang- Phó bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đại diện một số ban ngành cấp huyện và đông đảo nhân dân.

1

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương trước anh linh vua Lê Trang Tông, Ban lễ nghi đã tổ chức lễ cáo yết theo nghi thức cổ truyền.

2

Lễ cáo yết

Theo lịch sử, vào đầu thế kỷ 16, nhà hậu Lê suy vong, loạn lạc. Hoàng thân Quốc thích của nhà Lê phải mai danh, ẩn tích. Vợ của Vua Quang Thiệu là bà Bùi Thị Ngọc Thụy đã chạy về vùng Diêm Tràng nay là các xã Yên Sơn, Văn Sơn – Đô Lương, sinh hạ được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Lê Ninh. Bề tôi của nhà Lê là tướng Nguyễn Kim khởi binh ở Ai Lao đã tìm ra được Lê Ninh và lập ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Nguyên Hòa.

3

Các đại biểu thả đèn hoa đăng

Mùa Xuân năm Quý Tỵ 1533, vua Lê Trang Tôn đã đứng lên khôi phục vương triều nhà Lê, khai khẩn đất đai, dẹp loạn ngoại xâm, chấn hưng đất nước thời hậu Lê. Giúp cho muôn dân có cuộc sống ổn định, bình an. Đến năm 1548, vua Lê Trang Tôn mất. Nhân dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của Ngài và các vị thần linh.

 

                                                                                     Ngọc Phương