LĐLĐ tỉnh Nghệ An duyệt kế hoạch hoạt động năm 2014 cụm các huyện đường 7

Sáng ngày 24/12/2013, tại Đô lương, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị duyệt KH hoạt động năm 2014 cụm các huyện tuyến đường 7 gồm: Đô lương, Tân Kỳ, Yên Thành, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ sơn. Đ/c Trương Hồng Phúc – BT Huyện ủy Đô lương đã về dự, đ/c Phạm Anh Tuấn- CT LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng và thực hiện KH nên hoạt động của LĐLD các huyện tuyến đường 7 trong những năm qua thu được kết quả cao và đúng trọng tâm. Năm 2014, các đơn vị chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên, CNVCLĐ.  Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tổ chức phát động các phong trào thi đua, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ tiêu chung: 100% đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ; 75% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Xây dựng bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động và  quy chế phối hợp công tác giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, Giám đốc doanh nghiệp. Có 85 – 90% Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC – VC, người lao động về các chế độ chính sách.


Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh, trên cơ sở KH hoạt động, các đơn vị cần cụ thể hóa thanh chương trình hành động để chỉ đạo cơ sở thực hiện có hiệu quả và đạt các chỉ tiêu đề ra. Đây cũng chính là cơ sở để LĐLĐ tỉnh theo dõi, đánh giá và  xếp loại các tổ chức Công đoàn trong năm 2014.

Huy Khôi