LĐLĐ huyện tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở năm 2017

Sáng ngày 8/11/2017, Liên đoàn lao huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cơ sở năm 2017.

1

Các đại biểu tham dự

Tham gia lớp tập huấn có hơn 480 học viên là cán bộ công đoàn của 161 tổ chức công đoàn cơ sở trong toàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung bao gồm: Công tác hoạt động nữ công công đoàn cơ sở, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ủy ban kiểm tra trong tổ chức công đoàn. Hướng dẫn thực hiện công tác văn phòng, công tác tổ chức và thi đua khen thưởng.

2

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Thủy – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Phi

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt