LĐLĐ huyện Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ cho 328 cán bộ Công đoàn

Sáng ngày 17/10, LĐLĐ huyện Đô Lương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Về dự và lên lớp giảng bài có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy- Trưởng ban Tuyên giáo nữ công LĐLĐ Tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh- Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

b1

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Thủy- Chủ tịch LĐLĐ huyện khai mạc lớp tập huấn.

Đợt tập huấn lần này có 328 cán bộ công đoàn cơ sở được chia thành 2 lớp. Lớp thứ nhất có 178 cán bộ là chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban nữ công các trường học. Lớp thứ 2 có 150 cán bộ là ủy viên BCH, ủy viên UBKT LĐLĐ  huyện, chủ tịch Công đoàn, trưởng ban nữ công các cơ quan.

b2

Các đại biểu và cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ Công đoàn cơ sở sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề: Con đường đi lên CNXH; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề đặt ra đối với tổ chức Công đoàn; Kỹ năng giao tiếp và tổ chức hoạt động Công đoàn cơ sở; Hoạt động Ủy ban kiểm tra và Thanh tra nhân dân; Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, công tác thi đua khen thưởng.

b3

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh- Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.                                                                                                                                                   Ảnh Ngọc Phương

Thông qua lớp tập huấn lần này, các cán bộ Công đoàn sẽ được bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ngọc Phương