LĐLĐ Đô Lương gặp mặt nữ cán bộ Công Đoàn tiêu biểu

Sáng ngày 4/5/2013, LĐLĐ huyện Đô lương đã tổ chức lễ gặp nữ Đoàn viên công Đoàn năm 2013. Về dự lễ có đ/c chị Nguyễn Thị Thu Nhi – PCT LĐLĐ tỉnh NA và có 29 nữ công đoàn tiêu biểu đại diện cho 3763 nữ đoàn viên Công Đoàn.

Trong những năm qua vai trò, vị thế của phụ nữ Đô Lương ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của Huyện Đô lương. Hiện nay trong toàn huyện có 147 CĐCS với hơn 5 ngàn đoàn viên trong đó có 3.763 nữ đoàn viên chiếm tỷ lệ 70%. Tổng số nữ cán bộ công đoàn Đô Lương là 312 chị chiếm tỷ lệ 65.9%. Phát huy vai trò người PNVN, các chị đã không ngừng vươn lên để tự khẳng định mình, phát huy vai trò trong tổ chức công đoàn.


Trong đó, có 29 nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu được suy tôn từ cơ sở . Đây là những cán bộ công đoàn có từ 5 năm trở lên giữ chức vụ là Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công. Các chị luôn là những người liên tục đạt lao động tiên tiến, danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, hai lần trở lên được Công đoàn cấp trên cơ sở khen thưởng. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của bản thân và đơn vị mình các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trao đổi những kinh nghiệm hay trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động công đoàn, phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. Đồng thời, nêu lên những kiến nghị, đề xuất để góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác trong thời gian tới.


Nhân dịp này LĐLĐ huyện Đô lương đã trao thưởng cho các nữ cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2013.

Huy Khôi