Lãnh đạo UBND huyện Đô Lương làm việc với xã Đại Sơn

Chiều ngày 19/7/2016, UBND huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Đại Sơn. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban, ngành cấp huyện.

Lam-viec-Dai-Son-1

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Đại Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Cụ thể, về nông nghiệp diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 326,5 ha, năng suất bình quân đạt 58,06 tạ/ha, diện tích gieo cấy lúa hè thu 220 ha. Xã trồng mới 33 ha rừng vụ xuân. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng mạnh so với cùng kỳ 2015. Về xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình hồ đập, phòng học trường mầm non, chợ dân sinh. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 5.049.117.492 đồng, thu thuế công thương nghiệp và kinh doanh vận tải đạt 20,14%, thuế môn bài 57,39 % kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, dân số đạt được nhiều kết quả. Tổ chức giao quân đợt 1 năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu giao. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Sau khi nghe báo cáo của UBND xã Đại Sơn, đại diện các phòng ban, ngành cấp huyện tham gia phát biểu ý kiến, đưa ra các giải pháp để chỉ đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Lam-viec-Dai-Son-2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới. Xã chủ động trong công tác điều hành. Tập trung sản xuất vụ hè thu, phòng chống sâu bệnh, hạn hán, phòng chống cháy rừng. Huy động nội lực, ngoại lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, công tác y tế, dân số. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, quan tâm xử lý những vấn đề sau thanh tra.

Đồng chí đề nghị các phòng ban, ngành cấp huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ xã Đại Sơn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016.

Văn Đăng