Lãnh đạo UBND Huyện Đô Lương làm việc với lãnh đạo công ty Prex Vinh giải quyết việc đình công

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ an, chiều ngày 19/7/2013, lãnh đạo các ban ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Đô Lương với lãnh đạo công ty Prex Vinh để giải quyết dứt điểm việc 2700 công nhân đình công.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Tất Thành Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã yêu cầu lãnh đạo công ty TNHH Perx Vinh phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện để thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến chính sách người lao động.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – CT UBND Huyện Đô Lương làm việc với lãnh đạo công ty PREX Vinh để giải quyết việc đình công của người lao động.

Lãnh đạo công ty đã thống nhất thực hiện các vấn đề như: Công ty tạm ngừng việc đình chỉ 12 lao động mà công ty cho rằng đã vi phạm trong giai đoạn công nhân đình công theo quy định của luật Việt Nam ; Cán bộ công ty không được chửi bới , xúc phạm đến người lao động trong khi làm việc và những người quản lý vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định; Công ty phải tạo mọi điều kiện để người lao động có chỗ ăn trưa đảm bảo vệ sinh hoặc nâng chế độ ăn trưa trong điều kiện cho phép. Đoàn làm việc đã nhất trí với ban gíam đốc công ty với những ý kiến trả lời bằng văn bản và yêu cầu công ty công khai các chế độ chính sách đối với người lao động.

Sáng ngày 20/7/2013 , lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và UBND huyện Đô lương sẽ tổ chức buổi đối thoại với người lao động của công ty TNHH Prex vinh tại khu công nghiệp nhỏ và vừa xã Lạc Sơn huyện Đô Lương.

Hữu Hoàn