Lãnh đạo sở lao động thương binh xã hội: Thăm, tặng quà gia đình hai em bị chết đuối.

Sáng ngày 18/6/2013, Lãnh đạo Sở lao động thương binh xã hội đã về xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương thăm và tặng quà gia đình hai em bị chết đuối. Cùng đi có đ/ c Nguyễn Văn Tân – Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện và lãnh đạo xã Lưu Sơn.


Đ/c Nguyễn Băng Toàn – PGĐ Sở LĐTB&XH đã thắp hương kính viếng tới em Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 2001 xóm Hồng Phong xã Lưu Sơn

Hai em Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 2001 và em Lê Hữu Thông sinh năm 1998, tại xóm Hồng Phong xã Lưu Sơn đã bị chết đuối vào ngày 15/6/2013.

Tại gia đình, đ/c Nguyễn Băng Toàn – PGĐ Sở LĐTB&XH đã thắp hương kính viếng, thăm hỏi và tặng quà tới gia đình hai em. Đ/c mong muốn gia đình hai em nén đau thương để ổn định cuộc sống.

Hữu Hoàn