Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra hồ đập

Để chủ động ứng phó và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của Bão số 7, đồng chí Trần  Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương và lãnh đạo phòng nông nghiệp đã tổ chức kiểm  an toàn tra hệ thống hồ đập trên địa bàn các xã, thị trấn..

Đồng chí Trần  Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ đập các xã

Huyện Đô Lương hiện có 112 hồ đập và hàng nghìn cấu cống các loại, phục vụ tưới tiêu cho trên 3.000 ha lúa. Các đập, hồ chứa cơ bản đều đảm bảo an toàn, sẵn sàng tích nước trong mùa mưa. Để chủ động các phương án ứng phó trước bão số 7, đồng chí Trần Văn Hiến và đoàn đã kiểm tra hệ thống cầu cống và hồ đập ách yếu và có yếu tố nguy cơ cao tại một số xã trọng yếu. Trong đó, kiểm tra Khe Môn tại xã Xuân sơn, đập Ổi xã Trù Sơn, đập Mới xóm 1 Đại Sơn, đập Bàu Mộc xã Hòa Sơn, đập Ao Cà xã Bài Sơn, đập Đồng Đầy xã Hồng Sơn và đập Róm xã Giang Sơn Đông. Kết quả kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chú trọng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn công trình đập, hồ chứa, thủy lợi nhằm phòng, chống, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Triển khai duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Hiến chỉ đạo:  do Đập Khe Môn, đập Mới, đập Bàu Mộc đã có lượng nước tích sẵn nên cần theo dõi để chủ động xả nước kịp thời khi cần thiết. Riêng đập Ổi, đập Ao Cà, đập Róm do có nhiều điểm ách yếu, dù đã được khắc phục song nguy cơ sạt lở cao nên các địa phương cần chủ động chuẩn bị vật tư và cử người thường xuyên túc trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố. Chủ động kiểm tra kỹ lưỡng an toàn các cầu, cống, đảm bảo an toàn giao thông. Tại những nơi trọng yếu, xã cần chủ động phương án bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân, hạn chế tối thiểu thiệt hại do bão số 7 gây ra.

                                                                                      Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt