Lãnh đạo chính quyền, UBMTTQ huyện  và các ban ngành đến chúc mừng huyện ủy nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2017, lãnh đạo chính quyền, UBMTTQ huyện và các ban ngành đến chúc mừng huyện ủy.

Năm 2016, Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QP – AN, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã góp phần vào sự nghiệp đổi mới để xây dựng quê hương Đô Lương phát triển vững chắc về mọi mặt như: thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM.

ch mung

Lãnh đạo chính quyền huyện, UBMTTQ và các ban ngành chúc mừng ngày thành lập Đảng

Nhân dịp này, lãnh đạo chính quyền, UBMTTQ và các ban , nghành đã chúc mừng các đồng chí lãnh đạo huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Đô Lương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2017 và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hữu Hoàn