Làng cây giống Mỹ Hòa

Thưa bà con! Phát huy lợi thế đất vườn đồi, nhiều hộ dân ở xóm Mỹ Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đã đầu tư phát triển nghề ươm giống cây lâm nghiệp. Từ nghề này, không chỉ đã giúp các hộ đã có thu nhập kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, mà còn góp phần cung cấp nguồn cây giống, phục vụ công tác phát triển trồng rừng cho nhân dân huyện Đô Lương và nhiều huyện trong tỉnh.