Lam Sơn ra quân làm giao thông thuỷ lợi

Hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm giao thông thuỷ lợi 16/10, sáng ngày 15/10, xã Lam Sơn đã tổ chức  ra quân làm giao thông thuỷ lợi năm 2017.

Theo kế hoạch ra quân làm giao thông thuỷ lợi năm 2017, xã Lam Sơn tiến hành nạo vét gần 11 km kênh mương nội đồng. Huy động nhân dân  đóng góp mỗi khẩu 1 m3 sỏi để đổ cấp phối sỏi giao thông nội đồng.  Tại 14 xóm, người dân đã ra đồng để nạo vét kênh mương, khơi thông hệ thống thoát nước sau đợt mưa lớn vừa qua.

lam-son-1

Bà con nhân dân xóm 3, xã Lam Sơn nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Ngọc Phương

Với gần 1. 000 hội viên hội nông dân, gần 2km kênh mương đã được bà con nông dân nạo vét, tạo thuận lợi cho tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. Các đường làng, ngõ xóm, mương thoát nước cũng được người dân phát quang, tạo thuận lợi trong việc đi lại.

lam-son-2

Tổ chức phát quang đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Thuý Hằng

Để đợt ra quân làm giao thông thủy lợi đạt hiệu quả, UBND xã Lam Sơn đã giao chỉ tiêu cho từng xóm. Các tổ chức đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào ra quân làm giao thông thủy lợi. Hiện nay, tất cả các xóm đã tổ chức ra quân làm thủy lợi, giao thông nội đồng, phong trào được bà con nhân dân hưởng ứng tích cực.

Cũng trong đợt này, xã Lam Sơn  sẽ tiếp tục đào đắp các tuyến đường giao thông nội đồng và đắp bờ vùng, bờ thửa để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thuý Hằng