Lạc Sơn đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng Trạm y tế

Nhằm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.  Sau thời gian tập trung khẩn trương thi công đến nay công trình Trạm Y tế xã Lạc Sơn đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc.

Trạm y tế xã Lạc Sơn

Trạm Y tế xã Lạc Sơn được khởi công từ tháng 4 năm 2021. Với diện tích trên 1.200 m2, kết cấu nhà 2 tầng gồm 16 phòng làm việc cùng các công trình phụ trợ. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng gần 5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của cấp trên hỗ trợ là 3 tỷ đồng, số kinh phí còn lại được trích từ nguồn ngân sách của địa phương và huy động nhân dân đóng góp được trên 800 triệu đồng. Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Thanh Huyền thi công, phấn đấu khoảng cuối tháng 12/2021 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Công trình Trạm y tế xã Lạc Sơn đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng việc chăm lo sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt