Lạc Sơn công bố Nghị Quyết 08 HĐND tỉnh về sáp nhập xóm

Sáng ngày 29/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị công bố Nghị Quyết 08 HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, Quyết định thành lập các tổ chức và chỉ định các chức danh cán bộ xóm 3.

a3

 Theo Quyết định, xã Lạc Sơn có 8 xóm với trên 1.300 hộ. Theo đề án, sau khi sáp nhập còn 4 xóm. Bao gồm: sát nhập xóm 1,2 thành xóm 1, xóm 3,4 thành xóm 2, xóm 3 mới được sáp nhập từ xóm 5,6,7,8 cũ. Sau khi sáp nhập, xóm mới có 411 hộ với trên 1.500 nhân khẩu. Chi bộ lâm thời sẽ có 163 Đảng viên.

a2

Ảnh: Huy Khôi

Tại hội nghị Đảng ủy, UBND xã Lạc Sơn đã công bố các Quyết định thành lập chi bộ mới, Quyết định chỉ định chức danh Bí thư, xóm Trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng, phó Chi đoàn, Chi hội lâm thời.

Cũng trong dịp này, xã Lạc Sơn đã sáp nhập xóm 1 với xóm 2 thành xóm 1. Sáp nhập xóm 3 và 4 thành xóm 2. Riêng xóm 9 đổi tên thành xóm 2. Sau khi sáp nhập xóm, xã Lạc Sơn có 4 xóm đã giảm được  4 xóm và 42 chức danh cán bộ  xóm./.

Huy Khôi