Kỷ niệm 1190 năm cuộc khởi nghĩa Dương Thanh

Vùa qua, tại xóm 7, xã Thuận sơn, Đô lương, Nghệ An, ban liên lac họ Dương Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 1190 năm cuộc khởi nghĩa Dương Thanh.


Khoảng đời Nguyên Hà (806- -820) vào đời nhà Đường. Dương Thanh là một thủ lĩnh được nhà Đường phong kiến thứ sử Hoan Châu. Vốn có lòng yêu nước, càng ngày ông càng căm ghét bọn quan lại và chính sách đô hộ khắc nghiệt của nhà Đường. Cả một thời gian làm thứ sử Hoan Châu là cả quá trình ông nuôi chí lật đổ chế độ áp bức. Năm 806, Lý Tượng Cổ – Một tôn thất nhà Đường nổi tiếng hung bạo đã kéo 1000 quân sang lĩnh chức Đô hộ cai trị nước ta. Không chịu được áp bức, nhân dân Tày, Nùng, Tráng ở miền tả Hữu Giang (sử sách gọi là Mau Hoàng Động) đã nổi dậy. Vua Đường chiếu sai Lý Tượng Cổ đem quân đàn áp. Lý Tượng Cổ đã phát khí giới trao cho Dương Thanh 300 quân và sai đi đánh Hoàng Động. Chính đây là thời cơ, có quân và khí giới trong tay, Dương Thanh cùng con trai là Dương Chí Liệt cùng thân tính Đỗ sỹ Giao kêu gọi binh lính dưới quyền trở giáo vào bè lũ đô hộ. Cuộc khởi nghĩa nổ ra, quân của ông đã giết 100 quân giặc và Lý Tượng Cổ chiếm giữ Phủ thành. Tuy nhiên nhà Đường đã tiếp tục đem quân đàn áp ông và Dương Chí Trinh là con trai đã bị giặc giết hại. Dương Sỹ Liệt và Đỗ Sỹ Giao liên quân nhưng cũng chỉ hơn 10 năm sau thì tan rã.

Tuy thất bại nhưng cuộc binh biến đã thể hiện ý chí, tinh thần yêu nước, ý chí vì độc lập tự do  của người Việt lúc bấy giờ và ghi vào sử sách để lại niềm tự hào cho thế hệ con cháu ngàn đời sau.
Các đại biểu và đông đảo con cháu Dương Thanh về dự lễ

Cổ nhân đã dạy “đất nước là của trăm họ”, dòng họ nào cũng có nguồn, có gốc và trách nhiệm của mỗi thế hệ cháu con hôm nay là biết trân trọng công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam của dòng họ mình. Đây là việc làm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.


Hoàng Lân