Kỳ họp tổ chức thảo luận tại hội trường

Buổi chiều, kỳ họp tiếp tục làm việc. Đ/c Trương Hồng Phúc BT huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, các đại biểu đã tiến hành thảo luận các vấn đề cử tri quan tâm.
Cơ bản các ý kiến đồng tình với việc giải trình của UBND huyện và các ban nghành liên quan trong việc chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phát triển Kinh tế – Xã hội, QP -AN góp phần ổn định đời sống của nhân dân.

 Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn được các đại biểu quan tâm đó là: Một số vấn đề được nêu ra tại kỳ họp lần thứ 10 – HĐND huyện lần thứ XVIII chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm như: Vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, chưa làm rõ vai trò trách nhiệm của các ban nghành liên quan công chức địa chính từ xã đến huyện và cán bộ địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa có sự chuyển biến, một số tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư nâng cấp tu sửa, việc xây dựng các mô hình kinh tế tuy được quan tâm nhưng lại không duy trì và nhân rộng; Một số cơ chế chính sách như hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm chưa được giải quyết kịp thời. Các đại biểu kiến nghị HĐND huyện trong thời gian tới cần quan tâm lựa chọn những vấn đè thiết thực để tập trung giải quyết như: Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm nâng cấp hệ thống giao thông đặc biệt là các xã miền núi; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

Sau khi tiến hành thảo luận, kỳ họp đã tiến hành chất vấn lãnh đạo các ban nghành liên quan về những vấn đề cử tri quan tâm.
Hữu Hoàn – Văn Phi- Huy Khôi.