Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Bài Sơn, khóa XIX

Sáng ngày 25/12/2018, HĐND xã Bài Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XIX, tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội- ANQP năm 2018. Về kinh tế, tổng sản lượng cây có hạt đạt gần 2560 tấn, đạt 121% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 34.200 con. Xây dựng nông thôn mới hiện xã đạt 13/19 tiêu chí. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều bước tiến mới. AN- QP được giữ vững.

hdxa

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp đã tập trung giải trình các vấn đề cử tri quan tâm, đáng chú ý là các đại biểu đề nghị cần sớm di dời các hộ dân ở vùng ảnh hưởng của nhà máy xi măng Sông Lam. Việc ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi do nhà máy xi măng Sông Lam. Việc nước thải, dầu mỡ của nhà máy thải ra ảnh hưởng đến đời sống và đồng ruộng của bà con nhân dân. Việc nổ mìn tiếng động quá lớn gây nứt nẻ tường nhà dân.

hdxa1

Ông Trần Ngọc Thuận – Trưởng phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đô Lương – Đại biểu HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã tập trung giải trình một số vấn đề khác như: xây dựng các công trình giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Giải tỏa hành lang ATGT, họp chợ tại ngã 4. Hệ thống truyền thanh hư hỏng chưa khắc phục. Việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm. Vấn đề địa giới hành chính giữa xã Bài Sơn và Minh Sơn. Một số vấn đề khác liên quan đến an ninh như: mất trộm, phá hoại hoa màu, sử dụng kích điện đánh bắt cá.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo thực hiện dự toán ngân sách 10 tháng đầu năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách 2019. Báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, thường trực HĐND xã đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ xã tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri.

hdxa2

Bỏ phiếu tín nhiệm 23 vị Đại biểu HĐND xã Bài Sơn.

Kỳ họp đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm 23 vị đại biểu HĐND xã. Thông qua các tờ trình và Nghị quyết của kỳ họp.

Với thời gian 1 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 HĐND xã Bài Sơn đã diễn ra đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

 Ngọc Phương