Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Sơn

Chiều ngày 9/5/2019, đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện một số ban ngành cấp huyện đã về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Sơn.

Tính đến hết năm 2018, xã Minh Sơn đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, các tiêu chí còn lại chưa đạt đó là: tiêu chí số 5 về lĩnh vực trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 16 về lĩnh vực văn hóa.

a2

Các đại biểu tham dự

Theo kế hoạch, trong năm 2019, Minh Sơn sẽ phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã đang tập trung huy động nguồn lực, các chương trình dự án, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, đồng thời tích cực triển khai quy trình bán đấu giá đất ở khu vực đã quy hoạch để có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 4 tiêu chí còn lại.

a1

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự kiến huy động mọi nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng 39,65 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp trên xin hỗ trợ 17,7 tỷ đồng, xã 9,2 tỷ đồng, nhân dân và huy động các nguồn lực khác 12,75 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các ngành, ban phòng cấp huyện đã phát biểu ý kiến, tập trung nêu rõ những biện pháp, giải pháp cần bổ sung để Minh Sơn về đích nông thôn mới.

a3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu việc xây dựng nông thôn mới ở xã Minh Sơn cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn của toàn bộ cán bộ công chức cấp xã. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống hồ sơ. Thành lập ban quản lý, ban giám sát.

UBND xã tham mưu cho Đảng ủy ban hành một số chính sách vận động nhân dân tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Các đoàn thể phải nhận một phần việc thiết thực để xây dựng nông thôn mới. Thành lập ban vận động và ban giám sát của ban vận động để tạo nguồn lực hoàn thiện tiêu chí Văn hóa. Các ban phòng chuyên môn cấp huyện, giúp đỡ xã để hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới.

                                                           Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt