Kiểm tra việc xây dựng chuẩn quốc gia về y tế tại xã Giang Sơn Tây

Chiều ngày 6- 3-2014, đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện đã kiểm tra việc xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế tại xã Giang Sơn Tây, cùng đi có các đ/c Nguyễn Tất Hồng – Trưởng phòng y tế và các đ/c đại diện Trung tâm y tế, Trung tâm DSKHHGĐ, Hiệu thuốc Đô Lương.

Tại buổi làm việc với cấp uỷ, chính quyền xã Giang Sơn Tây, các đ/c trong BCĐ đã đánh giá tình hình xây dựng chuẩn quốc gia về y tế của xã. Tập trung soát xét lại các tiêu chí, phân tích làm rõ những điểm chưa đạt được.


Đồng thời giao cho BCĐ xã phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên để sớm xây dựng hoàn thiện hơn nữa các điểm còn thiếu sót trong bộ tiêu chí. Qua tự đánh giá của Ban chỉ đạo chuẩn quốc gia về y tế xã Giang Sơn Tây, đến thời điểm này xã đã đạt được 75/100 điểm trong bộ 10 tiêu chí.

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Minh Hạnh đã yêu cầu BCĐ xã phải nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế nhằm mục đích: phục vụ chăm sóc tốt sức khoẻ cho nhân dân. Để làm được điều đó, Ban chỉ đạo xã cần tiếp tục soát xét một cách chi tiết về yêu cầu của bộ tiêu chí.
Xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra bổ cứu kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng chuẩn Quốc gia y tế. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo diện tích khuôn viên và các công trình thiết yếu. Chú trọng hoạt động chuyên môn theo đúng quy định. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên. Phấn đấu đưa xã Giang Sơn Tây sớm đạt được xã chuẩn Quốc gia về y tế.

Ngọc Phương