Kiểm tra tiến độ về đích NTM tại xã Trung Sơn

Chiều ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện Đô Lương đã về kiểm tra tiến độ về đích NTM tại xã Trung Sơn .
Là một trong những xã phấn đấu về đích NTM năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm này, xã Trung Sơn vẫn còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về cơ sở vật chất trường học; tiêu chí văn hóa và tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.a2Đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2018, ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, xã Trung Sơn đã vận động người dân tiếp tục thực hiện và giữ vững ổn định các tiêu chí đã đạt, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền mở rộng và phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp để nâng cao thu nhập cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,4%. Trong quá trình xây dựng NTM xã Trung Sơn đã huy động nhân dân đóng góp được gần 23 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình. Đến nay về cơ bản các công trình đã dần hoàn thiện và được đưa vào sử dụng, góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

01

Đoàn đã đi kiểm tra cơ sở các trường học

Sau khi làm việc với UBND xã Trung Sơn, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện cũng đã đi kiểm tra các trường học, công trình văn hóa, cải tạo vườn tạp và đường hoa tại xóm 1, xóm 2. Và đề nghị xã Trung Sơn tập trung đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành công trình trường Mầm non. Tập trung tuyên truyền người dân chấp hành tốt pháp luật, sớm ổn định tình hình an ninh nông thôn; vận động người dân tiếp tục tham gia mua BHYT để bảo vệ sức khỏe toàn dân.

02

Đồng chí Nguyễn Trung Thành Phó chủ tịch UBND kiểm tra nhà văn hóa và cải tạo vườn tạp tại xóm 1.

Tập trung phát triển các loại cây chủ lực ở địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn xanh- sạch – đẹp. Văn phòng điều phối NTM và các phòng chuyên môn của huyện phối hợp chỉ đạo xã Trung Sơn khẩn trương làm hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM./.

Lê Hoàn