Kiểm tra thiết bị, chuyển giao công nghệ nhà sản xuất, giống công nghệ cao tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Lương.

Ngày 19/6/2015, Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng đã đi kiểm tra thiết bị, chuyển giao công nghệ nhà sản xuất, giống công nghệ cao tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Lương ở huyện Đô Lương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Vụ khoa học công nghệ môi trường, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Sở NN&PTNT, Sở khoa học công nghệ Nghệ An. Về phía huyện Đô Lương có đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện.

Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt” do Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng chủ trì dự án. Đơn vị tham gia vốn đối ứng và tiếp nhận, sử dụng công nghệ gồm có 2 đợn vị, đó là Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Lương ở huyện Đô Lương (Nghệ An) đại diện vùng khí hậu gió Lào và Công ty CP nguyên liệu giấy An Hòa ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đại diện vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông bắc lạnh. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2013 đến hết tháng 12/2016 với tổng kinh phí 4.000 triệu đồng.

%image_alt%
%image_alt%
Đại diện lãnh đạo Vụ khoa học công nghệ môi trường, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Sở NN&PTNT, Sở khoa học công nghệ Nghệ An kiểm tra thiết bị, chuyển giao công nghệ nhà sản xuất, giống công nghệ cao tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Lương

Hiện nay, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Lương đã mở rộng mặt bằng vườn ươm, trong đó diện tích khu xây dựng nhà giâm hom, nhà lưới huấn luyện và bể nước trạm bơm 1360 m2, diện tích diện tích vườn ươm ngoài trời 2.000m2. Chế tạo lắp đặt nhà lưới huấn luyện cây giống theo thiết kế kỹ thuật và công nghệ của đơn vị chủ trì công nghệ bao gồm diện tích xây dựng 468m2, diện tích sử dụng 416m2. Xây lắp các kết cấu xây dựng thông thường của nhà giâm hom cải tiến. Xây lắp hệ thống cấp điện, cấp nước đến vườn ươm, dung tích bể 6m3, đáy và nắp bằng bê tông cốt thép, tường gạch, trạm bơm diện tích 5m2.

%image_alt% %image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra sản xuất cây giống tại vườn ươm


Qua kiểm tra, Công ty đã thực hiện và hoàn thành các nội dung đầu tư xây lắp thiết bị và cơ sở hạ tầng theo dự án đã được phê duyệt để phục vụ sản xuất. Các hệ thống thiết bị đáp ứng được các thông số công nghệ chính của dự án.

Văn Đăng