Kiểm tra giám sát thực hiện Chỉ thị 03 tại xã Thuận Sơn

Sáng ngày 13/10/2015, Ban giúp việc Chỉ thị 03 của Huyện ủy Đô Lương do đ/c Nguyễn Hữu Đồng – Phó ban tuyên giáo Huyện ủy làm trưởng đoàn đã về kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2014 và 2015 tại xã Thuận Sơn.

%image_alt%
Quang cảnh buổi kiểm tra

Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 trong năm 2014, 2015. Việc tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Kết quả học tập chuyên đề năm 2015, kết quả xây dựng gương điển hình, việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. Công tác kiểm tra giám sát việc đưa nội dung Chỉ thị 03 vào sinh hoạt tại các chi bộ, chi đoàn, chi hội…

%image_alt%
Đoàn kiểm tra về dự

Kết quả kiểm tra, Thuận Sơn làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ và ban hành 8 văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Đã biểu dương khen thưởng 1 tập thể tiêu biểu, tổ chức 3 lớp học tập chuyên đề cho toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên và đảng viên 11/11 chi bộ. Có 11 cá nhân đăng ký gương điển hình tiên tiến và xây dựng 1 tập thể. Xây dựng và niêm yết 5 biểu bảng chuẩn mực đạo đức công vụ tại nơi làm việc và nhà văn hóa. Tổ chức được 3 cuộc kiểm tra giám sát theo chuyên đề và có báo cáo sơ tổng kết hàng năm. Đảng bộ Thuận Sơn duy trì tốt sinh hoạt tư tưởng vào ngày 01 và chi bộ vào các ngày 3 đến 5 hàng tháng. Đồng thời tổ chức được 3 lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đến tận đảng viên, cán bộ chi đoàn, chi hội.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Hữu Đồng – Phó ban tuyên giáo Huyện ủy
phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đ/c Nguyễn Hữu Đồng đề nghị Đảng bộ Thuận Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các nội dung tiêu chí đạo đức, đăng ký học tập và làm theo lời Bác của các tập thể, cá nhân cần gắn chặt hơn nữa với đặc điểm riêng của tập thể, với nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động để xây dựng Đảng bộ.

Huy Khôi