Khởi động đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Chăm sóc trẻ em chính là chuẩn bị cho tương lai – Ảnh: Chinhphu.vn

Chiều 9/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành để triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Mục tiêu của đề án là củng cố, mở rộng mạng lưới trường lớp, bảo đảm đến năm 2015 có 95% số trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi được học 2 buổi/ngày. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non 5 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu đến năm 2015 có 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được học chương trình giáo dục mầm non mới, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào học lớp 1.

Để đạt được mục tiêu trên, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cần tập trung vào một số nhóm giải pháp căn bản là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đề án trong các cấp, ngành, xã hội, làm cho mọi người nhận thức rõ phổ cập giáo dục mầm non có chất lượng là quyền và nghĩa vụ của cộng đồng để nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết,  đề án còn nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo 100% giáo viên dạy mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo vào năm 2010, phấn đấu đến năm 2015 có 50% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá. Phấn đấu đưa số tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi lên 85% vào năm 2012 và 100% vào năm 2015.

Dự kiến tổng mức kinh phí thực hiện đề án là 14.660 tỷ đồng, bao gồm 4 dự án: Xây dựng phòng học, phòng chức năng theo quy định của điều lệ trường mầm non; mua sắm trang thiết bị, đồ chơi; đào tạo, bồi dường giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong giai đoạn 2013-2015 sẽ tập trung hỗ trợ các địa phương khó khăn về cơ sở vật chất; tiếp tục xây dựng bổ sung số phòng học, phòng chức năng còn thiếu; tiếp tục điều chỉnh bổ sung chính sách cho giáo viên mầm non, phấn đấu thực hiện nâng lương theo định kỳ cho giáo viên các trường mầm non dân lập.

Theo Chinhphu.vn