Khởi công xây dựng Đền thờ Thái Phó Tấn Quốc Công – Nguyễn Cảnh Hoan.

Sáng ngày 1/4/2014, Hội đồng gia tộc đền thờ Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan đã tổ chức lễ khởi công xây dựng khuôn viên nhà thờ. Tham dự có đ/c Nguyễn Minh hạnh – PCT UBND huyện và lãnh đạo xã Tràng Sơn.

Khuôn viên đền thờ Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt theo quyết định số 1084/QĐ UBND- ĐTXD ngày 1/4/42013, khuôn viên được mổ rộng với diện tích 10.000m2.

 Lễ khởi công xây dựng khuôn viên đền thờ Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan ở xã Tràng Sơn, Đô Lương.

Để chuẩn bị cho lễ hội được tổ chức 10 năm/lần, lễ hội được diễn ra từ ngày 13/4 – 15/4/2014, hội đồng gia tộc đã tổ chức lễ khởi công san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí xây dựng là 1,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 3 tháng. Trước mắt tập trung hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để phục vụ lễ hội vào trung tuần tháng 3 năm Giáp Ngọ.

Các đại biểu đã khởi công xây dựng công trình.

Đền thờ Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan là di tích lịch sử Văn hóa Quốc gia được tổ chức lễ hội 10 năm/lần nhằm tưởng nhớ và biết ơn Nhà thờ Thái Phó Tấn Quốc Công và các vị thần đã có công Bảo Quốc Hộ dân xây dựng đất nước.

Hữu Hoàn