Kho K2 tổ chức khai mạc hội thi hội thao thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2009 – 2014.

Sáng ngày 23/9/2014, Kho K2 – Cục kĩ thuật, quân khu 4 đã tổ chức khai mạc hội thi hội thao thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2009 – 2014. Tham gia hội thi, hội thao có toàn bộ cán bộ, công nhân viên quốc phòng và chiên sỹ của các khối, kho trạm. Đây là hội thi được tổ chức hàng năm của bộ Quốc phòng về: quản lí, khai thác vũ khí, trang thiết bị kĩ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông.

Trong thời gian 2 ngày, hội thi, hội thao sẽ diễn ra các nội dung về chính trị, quân sự, kĩ thuật bao gồm: Nhận thức về luật an toàn giao thông, kĩ thuật lái xe an toàn. Thi tháo lắp, bảo quản, quản lí bảo dưỡng sử dụng súng tiểu liên AK, thi công tác phòng cháy chữa cháy, quy trình niêm cất xe, bảo dưỡng kĩ thuật 1 và 2 súng AK, bảo dưỡng kĩ thuật đạn, thi nhà kho tốt thực hiện nề nếp công tác kĩ thật, 5 kĩ thuật cấp cứu thương bệnh binh, thi về cảnh quan môi trường, sinh hoạt trong đơn vị và giao lưu thi đấu thể thao bóng chuyền, cầu lông giữa các đơn vị. Các nội dung trong hội thi, hội thao đã diễn ra đảm bảo chất lượng chuyên môn và thời gian đề ra.

%image_alt%
%image_alt%
Cán bộ, chiến sỹ CNV Quốc phòng của K2 đang thực hiện các bài dự thi

Thông qua hội thi, hội thao nhằm giúp cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân quốc phòng của đơn vị nâng cao trình độ, nhận thức và kĩ thuật về quản lí, khai thác vũ khí, trang thiết bị đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu và giao lưu, rèn luyện nâng cao sức khỏe đảm bảo cho huấn luyện. Đồng thời nhằm đánh giá kết quản huấn luyện thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thực hiện cuộc vận động 50 do các cấp phát động.

Đài Đô Lương