Khánh thành nhà văn hóa xóm Yên Khánh, xã Yên Sơn

Chiều ngày 7/5, xóm Yên Khánh, xã Yên Sơn tổ chức khánh thành nhà văn hóa.

NVH-yenkhanh

Nhà văn hóa xóm Yên Khánh được khởi công từ tháng 1/2017, nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng công trình gần 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóp góp gần 400 triệu đồng. Bình quân mỗi hộ đóng góp trên 3 triệu đồng. Đây là nhà văn hóa cuối cùng của xã Yên Sơn trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Xóm yên Khánh là xóm thuần nông của xã Yên Sơn chỉ 96 hộ dân, 360 nhân khẩu. Để xây dựng được nhà văn hóa xóm trong điều kiện khó khăn, kinh phí eo hẹp chi ủy, Ban chỉ huy xóm và ban công tác mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, con em xa quê tích cực đóp góp kinh phí.

NVH-yenkhanh1

Tiết mục văn nghệ của nhân dân xóm Yên Khánh

Bà con nhân dân đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động để san lấp mặt bằng với hàng nghìn m3 đất trên khuôn viên rộng gần 2.000 m2. Nhà văn hóa xóm được thiết kế rộng 5 gian, cấp 4, diện tích 150 m2. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của nhân dân trong việc chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực mạnh mẽ để đầu tư công sức, tiền của. Nhà văn hóa là công trình quan trọng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách Pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đây cũng là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của cồng đồng dân cư xóm Yên Khánh.

NVH-yenkhanh2

Lãnh đạo xã Yên Sơn tặng hoa chúc mừng nhân dân xóm Yên Khánh

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng nhân dân xóm Yên Khánh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ đã trao quà động viên và biểu dương sự nỗ lực của nhân dân trong việc xây dựng phong trào ngày càng vững mạnh./

Hữu Hoàn