Kết quả ủng hộ quỹ phòng, chống Covid – 19 huyện Đô Lương

Theo số liệu từ UBMT TQ huyện Đô Lương trong 2 ngay 16 – 17/6/2021, các cơ quan, đơn vị, trường học và cá nhân đã ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 với số tiền là : 224.730.000đ

Ban quản lý TTTM  chợ Đô Lương:           5.000.000đ

Trường tiểu học Thượng Sơn:                    3.493.000đ

Trường tiểu học Lam Sơn:                         4.213.000đ

Cán bộ và nhân dân xã lam Sơn:               37.197.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Tràng Sơn:           12..690.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Thị trấn:               70.000.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Nam Sơn:             10.847.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Đặng Sơn:           3.885.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Thịnh Sơn:          25.020.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Quang Sơn:        12..000.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Trù Sơn:             10.000.000đ

Cán bộ và nhân dân xã Mỹ Sơn:              30.385.000đ

Sau hơn 10 ngày phát động ủng hộ quỹ phòng, chống Covid – 19, các cơ quan , đơn vị, trường học, các xã, Thị trấn và cá nhân của huyện Đô Lương đã ủng hộ 1.724.000.000đ.( một tỷ bảy trăm hai mươi tư triệu đồng)