Kết quả kiểm toán 2008: Các ‘ông lớn’ sai phạm nhiều

TP – Hôm qua, Kiểm toán Nhà nước công khai kết quả kiểm toán năm 2008 của các địa phương, bộ ngành và các tổ chức kinh tế.

Ảnh: Vneconomy

Theo đó, hầu hết các báo cáo tài chính của nhiều đơn vị bị sai lệch, không phản ánh đúng thực tế tài sản, doanh thu và kết quả kinh doanh.

Đáng chú ý, sai phạm này tập trung vào những ông lớn như, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng Cty Hàng hải (Vinalines); Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (Lilama); Tổng Cty Bia- Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)…

Theo Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2008, dù Chính phủ có chỉ thị hạn chế đầu tư ra ngoài ngành đối với các tập đoàn, tổng Cty nhà nước, nhưng phần lớn các đơn vị được kiểm toán đều có hoạt động đầu tư ra ngoài với các mức độ khác nhau.

Tiêu biểu tình trạng này là EVN với 3.590 tỷ đồng (chiếm 4,82 phần trăm vốn chủ sở hữu); Vinalines 873,78 tỷ đồng (chiếm 11,8 phần trăm vốn chủ sở hữu); TKV 1.786 tỷ đồng (chiếm 16,15 phần trăm vốn chủ sở hữu).

Trong năm 2008, Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán báo cáo quyết toán của 20 Bộ, cơ quan T.Ư, 35 tỉnh và thành phố trực thuộc T.Ư, 19 dự án đầu tư xây dựng, 23 tập đoàn, tổng Cty Nhà nước và các tổ chức tài chính ngân hàng.   

Trần Hải

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt