Huyện ủy, UBND huyện tổ chức giao ban Bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan đơn vị.

Sáng ngày 28/12/2015, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức giao ban Bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn và bí thư, thủ trưởng các cơ quan đơn vị. Tới dự có các đ/c trong BTV huyện ủy.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị


Năm 2015, tổng giá trị sản xuất cả năm đạt 10.172 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 9,15%; Kết quả xây dựng NTM tăm 89 tiêu chí so với năm 2014, trong đó có: 4 xã đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt 18 tiêu chí, đến nay có 7 xã đạt chuẩn NTM; Tổng thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng bằng 173% dự toán huyện giao; Thu hút nhà máy xi măng Sông Lam tại xã Bài Sơn và công ty With Vina 100% vốn đầu tư Hàn Quốc vào khu công nghiệp Lạc Sơn. Các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội đã thực hiện tốt như: công tác giáo dục, tổ chức tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Vận động quỹ người nghèo đạt 2,4 tỷ đồng, trong đó cấp huyện 900 triệu đồng và đã giải ngân 750 triệu đồng; Công tác QP – AN duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy rừng, thiên tai; Tổ chức điều tra làm rõ 66 vụ, 88 đối tượng phạm pháp hình sự, phát hiện bắt giữ 23 vụ, 28 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác xây dựng Đảng thực hiện tốt việc quan triệt học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết; Tổ chức Đại hội cấp huyện và tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2020 đúng hướng dẫn, tiến độ và đúng định hướng, kết nạp mới 238 đảng viên, tổ chức kiểm tra 203 tổ chức cơ sở Đảng.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ – Chủ tịch HĐND khai mạc hội nghị
%image_alt%
Bí thư, chủ tịch các xã thị và Bí thư, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tham dự hội nghị 


Báo cáo nêu rõ những tồn tại đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn hạn chế; Công tác quản lý nhà nước về đất đại, khoáng sản chưa tốt; Tình trạng vi phạm quản lý thu, chi ngân sách trong các trường học vẫn xảy ra gây bất bình trong  phụ huynh; Công tác chỉ đạo sản xuất hè thu, phòng chống dịch bệnh, cháy rừng ở nhiều xã chưa tốt; Công tác chỉ đạo xây dựng NTM ở nhiều xã chư quyết liệt.

%image_alt%
Các đ/c Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị


Tại hội nghị, UBND huyện đã đánh giá, nhận xét công tác chỉ đạo điều hành của các xã thị, đồng thời nêu rõ những tồn tại để cấp ủy, chính quyền các xã, thị tổ chức khắc phục. Hội nghị đã tổ chức đối thoại những vấn đề cần tập trung giải quyết trong năm 2016.

Kết luận hội nghị, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã thị và các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý những vướng mắc tồn tại để năm 2016 phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế.

Hữu Hoàn