Huyện uỷ tổ chức triển khai và hướng dẫn sử dụng hộp thư công vụ

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Chiều ngày 24/4, Huyện ủy đã tổ chức triển khai và hướng dẫn sử dụng hộp thư công vụ cho 200 cán bộ cấp ủy các đảng bộ chi bộ.

a2

Các đại biểu tham dự tập huấn

Việc sử dụng hộp thư công vụ nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng đồng thời tạo ý thức cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong việc sử dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc tiếp nhận và sử dụng văn bản.

a1

Đồng chí Trần Văn Long – Chánh văn phòng Huyện ủy triển khai các nội dung tập huấn. Ảnh: Hoàng Phi

Theo yêu cầu của văn phòng huyện ủy kể từ ngày 2/5/2019, huyện ủy đô lương sẽ thực hiện việc sử dụng hộp thư công vụ để ban hành các văn bản.

Hữu Hoàn