Huyện ủy tổ chức hội nghị quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 13/4/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 4/5, huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.

HN-quy-hoachCB1

Toàn cảnh hội nghị

Tới dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong BTV huyện ủy.

Hội nghị đã thông qua danh sách nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo để các đại biểu thảo luận, thống nhất ý kiến, xem xét, bỏ phiếu bổ sung các chức danh Bí thư huyện ủy, Phó bí thư huyện ủy; quy hoạch Chủ tịch HĐND, UBND; các phó chủ tịch HĐND, UBND và các chức danh ủy viên BTV, BCH và các ban của Đảng.

HN-quy-hoachCB

Các đại biểu bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cán bộ

Tại hội nghị, BTV huyện ủy đã hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 để các Đảng bộ, chi bộ thực hiện công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HN-quy-hoachCB03

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đúng quy trình

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn sát với thực tế của từng đơn vị.

Hữu Hoàn