Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Tỉnh ủy

Sáng ngày 26/6, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra số 2967- QĐ/ĐU ngày 7/6/2019 của BTV của Tỉnh ủy về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với BTV Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương.

a1

Toàn cảnh lễ công bố

Tham dự có đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng – Ủy viên BTV,  Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; về phía huyện có đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy, Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện

a2

Đại tá Trần Văn Hùng – Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ công bố quyết định kiểm tra, đồng chí Trần Văn Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Tỉnh ủy đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trong quá trình kiểm tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ quy trình đạt kết quả tốt.

a3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy giao nhiệm vụ cho các ban, ngành liên quan. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ban, ngành, đơn vị liên quan và Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của đoàn kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Hữu Hoàn