Huyện ủy tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII)

Sáng ngày 9/1, Huyện ủy tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII) cho 300 cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở. Tới dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

nghi-quyet-1

Các đại biểu tham dự

Đợt này, các đồng chí thường trực huyện ủy sẽ quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và triển khai kế hoạch hướng dẫn nội dung kiểm điểm và chương trình hành động của huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

nghi-quyet2

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy quán triệt nội dung 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Quán triệt chuyên đề “ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung cơ bản Nghị quyết 05-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII  về “ một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế ”;

nghi-quy-t5

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện quán triệt nghị quyết 06 và kết luận 09 đến cán bộ đảng viên

Nghị quyết số 06 ngày 5/11/2016 về “ thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và kết luận số 09 về “ tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách 2017” và các chương trình hành động  thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương.

nghi-quyet-3

Cũng nhân dịp này, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện triển khai phát động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Đinh dậu năm 2017.

Hữu Hoàn