Huyện ủy tổ chức giao ban đánh gía kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV.

Sáng ngày 14/10, Huyện ủy tổ chức giao ban bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn; bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV. Các đồng chí trong BTV huyện ủy chủ trì hội nghị.

giao-ban-bi-thu,-chu-tich

Các đồng chí trong BTV chủ trì hội nghị

Trong 3 tháng qua, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Đô Lương tiếp tục ổn định, TTATXH được giữ vững, hoạt động của hệ thống chính trị có hiệu quả, BTV huyện ủy đã rà soát việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban ngành; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện quỹ “vì người nghèo” năm 2016 đạt 1,57 tỷ đồng. UBND huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quan tâm thu hút đầu tư các dự án, thực hiện có hiệu quả công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

giao-ban-bi-thu,-chu-tich1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo nêu rõ những tốn tại đó là: tiến độ sản xuất vụ đông chậm; công tác tiêm phòng gia súc vụ xuân, tiêm phòng dại cho đạt thấp như: Thuận Sơn, Giang Sơn Tây; tiến độ xây dựng NTM ở các xã còn chậm; công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ hiệu quả thấp. Báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện thông báo của BTV huyện ủy đối với các xã.

giao-ban-bi-thu,-chu-tich2

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yếu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2016

Các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được đồng thời kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cấu cấp ủy chính quyền các xã nghiêm túc rà sóat các chỉ tiêu năm 2016 để cấp ủy chính quyền tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 trong 3 tháng còn lại.

Hữu Hoàn