Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường học.

Sáng ngày 24/8, Ban tuyên giáo huyện ủy phối hợp với phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy bộ môn lý luận chính trị. Tham dự có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện.

chingtrihe

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện quán triệt các nội dung Nghị quyết số 04

Các nội dung được quán triệt gồm: Nghị quyết số 04 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các kết luận, nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những vấn đề liên quan đến ngành giáo dục năm 2017.

chingtrihe1

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn giáo dục chính trị nắm được những vấn đề cơ bản trong các kết luận, nghị quyết của Đảng. Để vận dụng vào công tác quản lý, giảng dạy ở các nhà trường.

Văn Đăng