Huyện ủy thông qua đề án thực hiện NQTW6 Khóa XII

Sáng ngày 7/6, BCH Huyện ủy tổ chức hội nghị thông qua Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC, VC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Đô Lương giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo.

Tham dự có đồng chí Hồ Đăng Tài – Phó BTC Tỉnh ủy, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện.

DE-AN

Các đại biểu tham dự hội nghị thông qua đề án. Ảnh: Hữu Hoàn

Thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các hướng dẫn của tỉnh, BTV Huyện ủy đã triển khai XD đề án và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến góp ý bổ sung các nội dung thực hiện Đề án. Trong đó nêu rõ sự cần thiết của XD Đề án, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và ngân sách cho bộ máy, phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo.

Đề án nêu rõ quan điểm chỉ đạo thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới và quản lý tổ chức bộ máy biên chế trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

DE-AN1

Đồng chí Hồ Đăng  Tài – Phó BTC Tỉnh ủy đánh giá việc xây dựng đề án đã được thực hiện đầy đủ các bước và yêu cầu bổ sung số lượng, chỉ tiêu cụ thể. Ảnh: Hữu Hoàn

Các đồng chí tổ công tác của BTC Tỉnh ủy và các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung Đề án như: lộ trình thực hiện, số lượng tinh giảm biên chế, giải pháp cụ thể, việc tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo quy trình và mang tính toàn diện.

DE-AN2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện nêu rõ những vấn đề cần bổ sung Đề án và chỉ đạo trong tháng 7 sẽ tiến hành sắp xếp một số đơn vị theo lộ trình. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BTC Huyện ủy tiếp thu các ý kiến bổ sung để hoàn thiện và ban hành Đề án đồng thời tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong tháng 7 và các tháng tiếp theo huyện Đô Lương sẽ tiến hành sắp xếp một số cơ quan đơn vị như Trưởng BTG đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, chủ tịch UBMTTQ huyện đồng thời là trưởng ban Dân vận huyện ủy.

Hữu Hoàn