Huyện ủy Đô Lương triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Sáng ngày 28/6/2016, Huyện uỷ Đô Lương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tham dự học tập có 347 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, đoàn thể cấp huyện và báo cáo viên.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Tổng kết việc thực hiện nghị quyết TW4; Nghị quyết 02 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển điều động cán bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 03 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy quán triệt tới đại biểu các chuyên đề
%image_alt%
Các đại biểu tham dự học tập

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện quán triệt tới đại biểu các chuyên đề học tập
%image_alt%
Các đại biểu tham dự học tập

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 12 của Đảng giúp các cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới Đảng bộ, Chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Nỗ lực phấn đấu, tăng cường đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Phương