Huyện ủy Đô Lương: Triển khai đề án xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Sáng ngày 19/8/2014, huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" cho đội ngũ cán bộ chủ trì trên địa bàn toàn huyện. Đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đ/c trong BTV huyện ủy và lãnh đạo các ban ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung đề án 06-ĐA/TU ngày 1/4/2014 của BTV Tỉnh ủy Nghệ an về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo". Mục đích của đề án nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; tham gia giải quyết nhiều khó khăn phức tạp ở cơ sở; tạo bước đột phá trong việc thức hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

%image_alt%

Mục tiêu của đề án đó là: Phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội, huy động sự vào cuộc của các tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình "Dân vận khéo" thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Để thực hiện tốt đề án, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; khéo nắm bắt tình hình; khéo vận động, thuyết phục; khéo tổ chức thực hiện.

Để thực hiện đề án có hiệu quả, huyện ủy Đô Lương đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo.

Hữu Hoàn