Huyện ủy Đô Lương triển khai chỉ thị 07 của Bộ chính trị và chỉ thị 26 của thủ tướng chính phủ.

Sáng ngày 11/11, Huyện ủy Đô Lương tổ chức quan triệt nội dung Chỉ thị 07 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới cho 300 cán bộ chủ chốt.

chi-thi

Toàn cảnh hội nghị

Tới dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường thực – Chủ tich HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong BCH huyện ủy, bí thư Đảng bộ, chi bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xã thị.

chi-thi3

Đồng chí NGuyễn Minh Hạnh – UVBTV- Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy quán triệt Chỉ thị 07 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

chi-thi2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện quán triệt Chỉ thị 26/CT-CP của Thủ tướng chính phủ “Về đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước các cấp”

Tại hội nghị các đồng chí trong BTV huyện ủy đã quán triệt nội dung chỉ thị 07 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị 26 /CT- CP ngày 5/9/2016 của Thủ tướng chính phủ “Về  tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính  nhà nước các cấp”; Đề án 01- DA/TU ngày 10/8/2016 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của BTV huyện ủy về thực hiện đề án xây dựng Chi bộ  chua có đảng viên và xóm có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020; kế hoạch số 39 của BTV huyện ủy về việc triển khai thực hiện CT 05- CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời thông báo nhanh kết quả hội Nghị BCH TW4 khóa XII.

chi-thi1

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đảng bộ, chi bộ

Tại hội nghị đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đại biểu sau khi tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết cần tập trung tuyên truyền xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả.

 Hữu Hoàn